Záblesk z.s.

Vítejte na stránkách badatelského spolku Záblesk z.s., Jaroměř, dříve UFO klub Záblesk, Vestec. Schází se v něm jak lidé, kteří si chtějí o záhadách popovídat, tak i badatelé s cílem poodhalovat závoj tajemství. Náš klub na Jaroměřsku působí už od roku 1994 kdy se u Rtyně objevil u Jaroměře první agrosymbol ve vojtěšce. Za tuto dobu jsme zaznamenali více než 200 případů pozorování UFO či paranormální jevů převážně z našeho okolí. Dále máme zaznamenáno a prozkoumáno více jak 200 kruhů v obilí. Naše specialita je i zkoumání gravitačních anomálií. K řešení záhad jsme se postupem času naučili a stále se učíme využívat vědeckých poznatků i parapsychologických dovedností. K objasňování záhad používáme běžnou i speciální techniku. Náš přístup k záhadám se dá charakterizovat slovy jako porozumění, diskrétnost a zájem zkoumat příčiny záhad. Klub také bez závazků spolupracuje i s jinými badateli či uskupeními lidí v naší republice s obdobnými zájmy. V naší české kotlině přežívá představa, že mluvit o záhadách na veřejnosti je prvkem spíše podivnosti. Přitom když mluvím s lidmi o jejich vztazích k tajemnu, více jak polovina lidí se o záhady zajímá a důvěrně by si o záhadách ráda povídala. Proto do budoucna plánujeme jistá pravidelná setkání s veřejností v Jaroměři, která pak tradičně vyvrcholí opět v akci Podorlické setkání.

Memorandum

 Všichni podléháme pomíjivosti. Je spousta lidí, kteří se zasadili o poodhalení závoje tajemna, ale všehomíra už nedovolila, aby tu s námi mohli být nadále. Je nám ctí, zde uvést osobnosti, které nám byli blízké a vzorem. Čest jejich světlé památce. Myslíme na vás přátelé.

______________________________________________________________

 

Zdeněk Marek (st.)


1954 * - 2011 †

 Předseda a zakladatel (UFO klubu) Záblesk z. s., jaroměřský badatel anomálních jevů, konstruktér měřících zařízení pro záhady, organizátor badatelských expedic lokalit jako je Kačerov (gravitační anomálie), a přednáškových akcí, zejména Podorlická setkání.

 

Ivan Mackerle

1942 * - 2013 †

 Záhadolog, kryptozoolog, dobrodruh, cestovatel a spisovatel. Se svými kamarády a později i se svým synem podnikl na vlastní náklady několik výprav za záhadami do celého světa – např. do Mongolska, Austrálie, Jižní Ameriky, na Sibiř atd. Stal se známým zejména svým pátráním po mytickém mongolském písečném červu známém jako Olgoj Chorchoj (zdroj wikipedie).

 

František Libica

1960 * - 2014 †

 Byl člověkem moudrým, ochoten vám vždy pomoci s vašimi problémy a starostmi.  Čaroděj z říše FANTAZIE a léčivých energií, energií lásky a pomoci, byl pokračovatelem a žákem takových osobností české psychotroniky a alternativní medicíny, jakými byli a jsou Ing. Drbal, Ing. Žert a MUDr. Bradna.

 

Milan Dittrich

1948 * - 2014 †

 Náchodský badatel energií, především v oblasti duchovních staveb.